EGX 2017 GO1

2017.09.22 (金) イギリス, バーミンガム
ストリートファイターV EGX 2017
試合結果
ストリートファイターV 17位タイ