EVO2019<GO1>|大会情報|CAG OSAKA

概要 メンバー ニュース
大会情報 スポンサー お問い合わせ

EVO2019<GO1>

2019/08/05 アメリカ、ネバダ州

EVO2019<GO1>

MEMBERGO1
GAMEドラゴンボールファイターズ / ストリートファイターV / UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[st]
RESULTドラゴンボールファイターズ:優勝 / ストリートファイターV:25位タイ / UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[st]:49位タイ